Onze missie  

Wij willen een actieve bijdrage leveren aan de (keuze)vrijheid, gezondheid en veiligheid van de mens. Dit doen we door innovaties en goede ideeën die hieraan bijdragen een duw in de rug te geven. Onze focusgebieden zijn; de energietransitie, gezonder ouder worden en voor iedereen een goede watervoorziening.

We geloven in de kracht van projecten, pilots, demo's en experimenten waarin ketenpartijen (bedrijven, overheden en kennisinstellingen) samenwerken. De projecten die we ontwikkelen, fungeren als een soort van hulpraket. Ze versterken de acceptatie van een idee of innovatie en versnellen de marktintroductie.

Projecten