Sub-titel


Communication, Compliance, Cohesion


De projecten die we ontwikkelen moeten de stap naar de markt helpen verkleinen. Een goede uitvoering van het project is daarom belangrijk. We richten ons op 3 items die belangrijk zijn voor het slagen van een project. 

Zo besteden wij veel aandacht aan het creëren en behouden van cohesion van en tussen projectpartners. Anders gezegd: we zorgen ervoor dat alle kikkers in de kruiwagen blijven tijdens de looptijd van het project. Zodat iedereen vanuit eigen competenties zijn steentje blijft bijdragen. 

Daarnaast dienen vanzelfsprekend de zaakjes op orde te zijn; de compliance van het project. We verzorgen de projectadministratie, vormen het projectsecretariaat en zorgen ervoor dat verantwoording wordt afgelegd aan financiers. 

De projecten waar wij bij betrokken zijn, mogen gezien worden. Daarom communiceren we in samenspraak met de projectpartners over (tussentijdse) resultaten. We houden ons bezig met het formuleren van de boodschap en het ontwikkelen van de juiste middelen (printed media, video, etc.). Vervolgens verspreiden we deze via verschillende communicatiekanalen aan de juiste doelgroep. We werken hierbij samen met geselecteerde communicatiespecialisten.

EnableMi-aanpak