Sub-titel


Customer, Cash, Commitment 


We ontwikkelen voor onze klanten haalbaarheids-, pilot-, demo- en marktintroductieprojecten. Deze projecten hebben als doel kennis, een product of een dienst een stap verder te brengen naar de markt. Wij zien een project als een podium waarop men kan laten zien wat nut en noodzaak van een innovatie is. We maken standaard gebruik van de Canvas-methodiek.

Drie ingrediënten krijgen extra aandacht: customercommitment en cash. Waarom we hier extra op sturen bij de projecten die we ontwikkelen? Simpel. De toekomstige of eerste klanten zijn belangrijk, omdat zij uiteindelijk als early adoptor het vliegwiel in beweging brengen. We gaan daarom actief opzoek naar hun deelname.

Steun en betrokkenheid van anderen is ook essentieel. Denk aan overheden die over vergunningen en regelgeving gaan. Ook kennisinstellingen spelen een rol van betekenis. Met hun kennis en meetapparatuur kan bewijsmateriaal worden verkregen voor de werking van de innovatie.

Een 3e pilaar in onze aanpak is het organiseren van het geld. Eerst mikken we op een eigen bijdrage van de deelnemers in het project. We zien het als een blijk van vertrouwen die de deelnemende partners hebben in het project en als een teken dat de innovatie toegevoegde waarde heeft. Als het nodig is, kijken we ook of een subsidiebijdrage mogelijk is.


EnableMi-aanpak