Samen vooruit, EnableMi roeit mee
                                             Vernieuwingen verdienen soms een duw in de rug. Wij hebben hier ons werk van gemaakt.


Elke dag ontstaan nieuwe ideeën en innovatieve concepten die de wereld een beetje beter kunnen maken. Door verbinding te maken met de markt en net even iets anders te denken geven wij deze ideeën en concepten een duw in de rug. We ontwikkelen projecten waarin innovatie samen met stakeholders en beoogde klanten centraal staat. Door samenwerking ontstaat een beter product en een snellere marktacceptatie.

Het hoeft niet altijd te gaan om een nieuw product. Ook diensten, beleid of vernieuwende kennis kunnen geholpen worden hun weg naar de markt vinden.

Onze opdrachtgevers hebben allemaal 1 ding gemeen: de behoefte aan gedreven mensen met verstand van zaken en opgestroopte mouwen, oftewel: pientere doorpakkers.Wij zorgen voor...


... draagvlak

Een idee, concept of innovatie-ambitie helpen wij graag concreet maken.

In een vroege fase gaan we in gesprek met ketenpartijen en toekomstige klanten en eindgebruikers om het draagvlak voor de innovatie te toetsen en het idee verder aan te scherpen. Of om het om te gooien. Het resultaat: een getoetst concept; met draagvlak.

. .. podium

Van papier naar praktijk. We zetten het beoogde project in de steigers en trekken partijen aan boord. Resultaat is een project waarin onze opdrachtgever samenwerkt met (toekomstige) klanten en belangrijke ketenpartijen. Wat ze ook inbrengen; voorwaarde is, dat het de innovatie een stap dichter bij de markt brengt.

... succes

Als het project eenmaal is ontwikkeld, is het tijd voor de uitvoering. Wij leveren daarbij graag het projectmanagement. We gaan hierbij voor een glimlach en prettige sfeer. Tegelijkertijd zorgen we voor een tijdige oplevering en pragmatische aanpak. Doordat we vaak zelf architect zijn geweest van het project, kunnen we bijsturen en anticiperen waar nodig. Impact is het gevolg.

... aandacht

De projecten die we realiseren dienen als bewijs voor vernieuwing en verbetering. Dat mag gezien en gehoord worden. Om die reden verzorgen we samen met enkele specialistische partners ook de communicatie over de innovatie richting de buitenwereld. Vaak als opmaat naar verdere acceptatie, opschaling en vermarkting.

Van idee naar markt

We zien vaak dat de innovatie te veel centraal staat en de uiteindelijke gebruiker uit het oog verloren wordt. Voordat we doorpakken, houden we alle bouwstenen van het beoogde business model tegen het licht. Is er nog geen valide business model, dan helpen we graag mee. 

Opdrachtgevers