Wij zijn EnableMi


Elke dag ontstaan nieuwe ideeën en innovatieve concepten die de wereld een beetje beter kunnen maken. Soms zijn deze vernieuwingen nog niet helemaal marktrijp of klaar voor gebruik. In het maken van die vertaalslag, helpen wij graag mee. Simpelweg door verbinding te maken met de markt. Hoe? Door projecten te ontwikkelen waarin de innovatie samen met stakeholders en beoogde klanten centraal staat. De filosofie is simpel: door met elkaar de voordelen van een innovatie te ontdekken, ontstaat snellere marktacceptatie.

Het hoeft niet altijd te gaan om een nieuw product. Ook vernieuwende kennis kan de weg naar de markt vinden. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, publiek-private organisaties en kennisinstellingen die behoefte hebben aan mensen met verstand van zaken en opgestroopte mouwen, oftewel: pientere doorpakkers.


LAATSTE NIEUWS

Samen vooruit
EnableMi roeit mee

Wij zorgen voor...


... draagvlak

Een idee, concept of innovatie-ambitie helpen wij graag concreet maken.

In een vroege fase gaan we in gesprek met ketenpartijen en toekomstige klanten en eindgebruikers om het draagvlak voor de innovatie te toetsen en het idee verder aan te scherpen. Of om het om te gooien. Het resultaat: een getoetst concept; met draagvlak.

... podium

Van papier naar praktijk. We zetten het beoogde project in de steigers en trekken partijen aan boord. Resultaat is een project waarin onze opdrachtgever samenwerkt met (toekomstige) klanten en belangrijke ketenpartijen. Wat ze ook inbrengen; voorwaarde is, dat het de innovatie een stap dichter bij de markt brengt.

... succes

Als het project eenmaal is ontwikkeld, is het tijd voor de uitvoering. Wij leveren daarbij graag het projectmanagement. We gaan hierbij voor een glimlach en prettige sfeer. Tegelijkertijd zorgen we voor een tijdige oplevering en pragmatische aanpak. Doordat we vaak zelf architect zijn geweest van het project, kunnen we bijsturen en anticiperen waar nodig. Impact is het gevolg.

... aandacht

De projecten die we realiseren dienen als bewijs voor vernieuwing en verbetering. Dat mag gezien en gehoord worden. Om die reden verzorgen we samen met enkele specialistische partners ook de communicatie over de innovatie richting de buitenwereld. Vaak als opmaat naar verdere acceptatie, opschaling en vermarkting.

Van idee naar markt

Technologisch gezien zijn we met ons allen tot veel in staat. Geen probleem zo groot, of het is met vernuftige technologie te verhelpen. We zien vanuit onze praktijk echter dat als de innovatie te veel centraal staat, de uiteindelijke gebruiker nog wel eens uit het oog wordt verloren. Voordat we daarom doorpakken, houden we alle bouwstenen van het beoogde business model tegen het licht. Als er nog geen valide business model is, helpen we graag mee deze vorm te geven. We gaan daarbij in gesprek met de buitenwereld, waarbij de dialoog met de klant een belangrijke ontdekkingsreis vormt.

Opdrachtgevers